دانلود(رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم CaO داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماری)

رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم CaO داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماری در این مقاله موضوعات واریوگرام،کریجینگ،دامنه تأثیر،ساختارفضایی،مدل رازش،ناهمسانگردی بررسی می شود بدلیل اثرات نامطوب خطای تخمین در افزایش ریسک رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم CaO داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماری||اِی اِچ50086095|ahy50077732|دامنه تأثیر,اکسید کلسیم,سیمان,واریوگرام,کریجینگ,دامنه,ناهمسانگردی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم CaO داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم CaO داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماری در این مقاله موضوعات واریوگرام،کریجینگ،دامنه تأثیر،ساختارفضایی،مدل رازش،ناهمسانگردی بررسی می شود بدلیل اثرات نامطوب خطای تخمین در افزایش ریسک سرمایه گذاری ، لازم است دقیق ترین تخمین ذخیره
که بتواند حداقل خطای تخمین را تضمین کند به کار گرفته شود و خطای تخمین در هر نقطه از نهشته مواد
معدنی باید معلوم باشد هیچ یک از روشهای تخمین ذخیره نمی تواند انجام چنین امری را ممکن سازد زیرا
اساس همه روشهای سنتی را آمار کلاسیک تشکیل میدهد . در این روشها امکان محاسبه خطای تخمین بصورت کلی آن ، یعنی محاسبه میانگین خطای کلی تخمین های انجام شده امکان پذیر است ولی امکان
اینکه بتوانیم به توزیع خطای تخمین دست یابیم نمی باشد . زمین آمار بر خلاف آمار کلاسیک امکان
محاسبه خطای تخمین را برای کوچکترین واحد ( سلول ) در اختیار می گذارد . لذا امکان دستیابی به تابع توزیع خطا نیز فراهم می گردد . اگر عیار نهشته مواد معدنی ساختار فضایی قوی داشته باشد بعبارت
دیگر اگر بین مقادیر مختلف یک کمیت در جامعه نمونه ها و فاصله و جهت قرارگیری نمونه ها نسبت به هم ارتباط قوی برقرار گردد این ارتباط فضایی ( فاصله ای و جهتی ) بین مقادیر یک کمیت ممکن است در قالب های ریاضی قابل بیان باشد به این قالبهای ریاضی ساختار فضایی گفته می شود . پس در صورت ساختاردار بودن داده ها این روش می تواند بسیار مفید واقع گردد.
بنابراین در صورتی می توان داده ها را با زمین آمار بررسی کرد که داده ها ساختار فضایی از خود بروز دهند .پس ابتدا به بررسی وجود یا عدم وجود ساختار فضایی بین داده ها می پردازیم و در صورت وجود ساختار

فضایی تحلیل داده ها انجام می گیرد . قابل ذکر هست که نمونه های مجاور تا فاصله معین در قالب ساختار
فضایی به هم وابسته هستند . به اینصورت که میزان تشابه بین مقادیر مربوط به نمونه های تزدیکتر بیشتر است لذا، در زمین آمار هر نمونه تا یک فاصله معین با نمونه های اطراف خود ارتباط فضایی دارد که این
فاصله معین دامنه تاثیر نامیده می شود که یکی از پارامترهای با اهمیت در تحلیل داده هاست . مسلما در فواصل بیش از این مقدار تخمینگر های زمین آماری کارایی ندارند .