دانلود(گزارش کارآموزی برق در کارخانه سیمان ممتازان)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 83 انواع پست ها الف) انواع پست ها از نظر وظيفه اي كه در شبكه به عهده دارند: 1 پست تبديل: Transformer substation در اين گونه پست ها عمل تبديل ولتاژ توسط ترانسفورماتورهاي قامتي صورت مي پذيرد. اين گونه پست ها به دو دسته تقسيگزارش کارآموزی برق در کارخانه سیمان ممتازان||اِی اِچ30018280|ahy50077732|گزارش کارآموزی برق در کارخانه سیمان ممتازان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان گزارش کارآموزی برق در کارخانه سیمان ممتازان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 83انواع پست هاالف) انواع پست ها از نظر وظيفه اي كه در شبكه به عهده دارند:1 پست تبديل: Transformer substationدر اين گونه پست ها عمل تبديل ولتاژ توسط ترانسفورماتورهاي قامتي صورت مي پذيرد. اين گونه پست ها به دو دسته تقسيم مي شوند:1 1 پست هاي نيروگاهي ( افزاينده): ولتاژ توليدي ژنراتورها به علت محدوديت هاي كه در ساخت آنها وجود دارد پايين مي باشد، جهت انتقال اقتصادي قدرت لازم است ولتاژ آنها افزايش يابد. بنابراين به اين گونه از پست ها پست هاي بالا برنده و نيروگاهي گفته مي شود.1 2 پست هاي كاهنده ولتاژ و يا توزيع:Dritribution (stepdown) substationولتاژ الكتريكي مصرف كنندگان بايستي در حد مطلوبي كاهش داده شود تا قابل استفاده باشد كاهش ولتاژ از مقدار خيلي زياد به مقدار خيلي كم از طريق پست هاي توزيع با قدرت كم، اقتصادي نبوده و لازم است در چند مرحله كاهش انجام شود.تا آنجا كه ممكن است بايستي انرژي را با ولتاژ بالا به نزديك مصرف كننده رساند تا تلفات كم شود در مناطقي كه مصرف كننده ها نزديك به هم باشند.ب: پست ها را از نظر استقرار به دو دسته روباز و روبسته تقسيم مي كنند:1 پست هاي بيروني ( خارجي) باز: outdoorپست هاي باز پست هايي هستند كه تجهيزات فشار قوي آنها در محوطه باز و دارد و مستقيما در معرض شرايط جوي از قبيل باد و باران، گرد و غبار و تابش آفتاب قرار دارند.2 پست هاي بسته ( دروني) يا داخلي: Indoorپست هاي بسته پست هايي هستند كه تمام تجهيزات فشار قوي آنها يا اكثر تجهيزات در محوطه سربسته قرار دارند.ج: پست ها از نظر عايق بين فازها و يا بين فاز و زمين به دو شكل وجود دارند:1 پست هاي معمولي: Insolation substation يا Conventional substation :در اين نوع پست ها هوا به عنوان عايق خارجي بين قسمت هاي برفدار و زه و همچنين بين فازها بوده و جهت عايق بندي و ايمني افرادي كه در محوطه پست رفت و آمد مي كنند فواصل مشخص و معيني در نظر گرفته مي شود.2 پست هاي گازي: Gas Insolation substation (GIGپست هاي هستند كه قسمت برقدار تجهيزات ( به خصوص تجهيزات سوئيچگير) درداخل محفظه فلزي كه با گاز سsf6 پر شده قرار دارد. اين محفظه ها داراي پتانسيل صفر بوده بنابراين رعايت فواصل مشخص لزومي ندارد. با پست هاي ديگر بسيار كوچك و در معرض عوامل محيطي نيستند و در مواقعي كه با محدوديت مواجه هستيم كاربرد فراوان دارد. پست هاي گازي نيز به صورت باز و يا بسته و همچنين روزميني و يا زير زميني ساخته مي شوند. (در ولتاژهاي پايين بيشتر به صورت بسته است)